Lavande Nail Bar
1001 Sw Regional Airport Blvd,
(Đối diện Wal-Mart Neighborhood)
Bentonville, AR – 72712

 

Cần tìm thợ bột, tay chân nước, (bao lương $900 nếu biết làm wax). Tiệm ở vùng Bentonville-Arkansas. Tiệm đông khách mỹ trắng, dễ chịu và thân thiện. Môi trường làm việc vui vẻ. Xung quanh nhiều trung tâm thương mại mới và khu dân cư mới, đẹp.
liên lạc: Trân (479) 445-0382

nail Salon