House Of Nails
3748 W Hillsboro Blvd
Deerfield Beach, FL – 33442

 

Cần thợ nail nam/nữ làm nhanh/giỏi, biết làm bột nhúng và wax càng tốt. Tiệm ở Deerfield Beach. Bao lương $800-$1,000/tuần tùy theo khả năng,có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin vui lòng liên lạc : 954-562-9527.
Nếu anh chị nào muốn làm ở location ở Ft Lauderdale thì.
liên lạc: (954) 205-5722

nail Salon