Seneca, PA – 16346

 

$800 weekly 6 days/per week Cần thợ nails có kinh nghiệm làm bột, và tay chân nước, làm gel, làm lâu dài, . Bao lương $800 weekly or ăn chia tùy theo khả năng, có chỗ ở cho thợ ở xa và chỗ làm thoải mái,
liên lạc tina 610-209-1356

nail Salon