Luxury Nails And Spa
3811 West State Hwy 31
Corsicana, TX – 75110

Bán tiệm nails Ở corsicana cách Dallas 1 tiếng & cách houston 2h30
Tiệm có 10ghế và 6bàn. Tiệm nằm trong khu building đối diện Wallmart lớn nhất và đông đúc của Town và các thành phố nhỏ xung quanh. Không cạnh tranh nhiều. Income ,$6000 đến $8,000/tuần and up. Bảo đảm 1 năm có thể lấy lại vốn. Có sản lượng khách ổn định quanh năm và busy vào mùa hè.
Mọi chi tiết liên hệ: (713) 291-3436 or (346) 400-9586

To apply for this job email your details to bgfnfhmghmg@gmail.com

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

nail Salon