Star Nails
10 Meadowview Ctr
Kankakee, IL – 60901

 

CẦN GẤP THỢ BIẾT LÀM BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC. LƯƠNG ỔN ĐỊNH VÀ CÓ CHỖ Ở CHO THỢ Ở XA . NẾU THẬT LÒNG XIN GỌI:
CELL: 815-614-8472
TIỆM: 815-937-0902

nail Salon