Cần gấp nữ thợ nails, biết làm đủ thứ, biết gắn eyelash extention càng tốt, lương bao hoặc ăn chia 6/4, tiệm đông khách, công việc lâu dàiXin gọi: (416) 999-7227 (647) 349-9299

To apply for this job email your details to bgfnfhmghmg@gmail.com

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

nail Salon