Glamour Nail Spa
2605 Virginia Beach Blvd, #108
Virginia Beach, VA – 23452

 

Tiệm sang trọng ở Virginia Beach, giá cao, sạch sẽ, khu mỹ trắng khách giàu, sang và lịch sự. Tiền tip cao, 100% tiền mặt. Cần tuyển thợ nam/nữ biết làm đủ thứ, có kinh nghiệm. Không biết làm bột dip? Chủ sẽ chỉ cho làm bột dip, tiền nhiều. Tiệm có Wifi, bao hết. Thật lòng xin liên lạc Kim. Thank you!
757-340-8161

nail Salon